Retouren

Is het artikel niet naar wens!? Dat kan natuurlijk altijd gebeuren!

Je hebt het recht om binnen 14 dagen het artikel te retourneren (op eigen kosten). Je kunt hiervoor dit retourformulier invullen en toevoegen aan jouw pakket, dit is niet verplicht. Het pakket kun je opsturen naar onderstaand adres. Na ontvangst van het retour pakket zullen wij binnen 14 dagen de terugbetaling doen, hiervoor wordt gebruik gemaakt van dezelfde betaalmethode als waarmee je de aankoop hebtgedaan, tenzij je instemt met een andere betaalmethode. Wanneer je jouw retour pakket opstuurt, bewaar dan altijd je Track&Trace code tot dat de retour verwerkt is!

Wil je liever het artikel ruilen voor een andere kleur of maat? Dit is natuurlijk ook mogelijk. Dit kun je ook aangeven op het retourformulier. De retour kosten blijven voor de klant zelf, maar wij zullen het juiste artikel gratis naar je opsturen.

Adres:

T.a.v Debabyboetiek
Breedstraat 24
1441 CC Purmerend

Voor vragen over jouw bestelling kun je altijd contact met ons opnemen!

 

Retour formulier niet ontvangen bij je bestelling? Download het formulier hier.

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Debabyboetiek, Breedstraat 24, 1441 cc Purmerend, info@debabyboetiek,com, Telefoonnummer 0299 396 956) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening..
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
– volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
– producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
– producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
– audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
– kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);